VOG

Verklaring Omtrent Gedrag

Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er in de sport meerdere gevallen van o.a. seksuele intimidatie aan het licht. SC Bant wil er alles aan doen om te zorgen voor een veilig sportklimaat. Het bestuur heeft daarom gemeend het advies van NOC/NSF en de KNVB te volgen. We werken bij SC Bant met een vertrouwenspersoon: Cindy Okkes- van de Wiel tel: 06-41353893.

Verplicht

Het is de bedoeling om dit seizoen voor alle leiders/trainers en overige vrijwilligers die bij onze vereniging direct of indirect te maken hebben met jongeren tot en met 18 jaar, een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen. Seizoen 2018-2019 is de VOG verplicht bij SC Bant voor deze personen.

Aanvraagprocedure

De secretaris van onze vereniging is gestart met het aanvragen van verklaringen omtrent gedrag (VOG) voor onze vrijwilligers. We beginnen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie aanvragen in te dienen voor leiders en trainers van de JO7 t/m JO18, de leden van de voetbaljeugdcommissie, technische commissie, bestuursleden. Indien de secretaris niet over de volledige gegevens van een vrijwilliger beschikt zal zij deze per e-mail of telefoon benaderen met de vraag de ontbrekende gegevens aan te leveren.
Onze vrijwilliger zullen binnenkort gevraagd worden om hun medewerking hierin.

Vervolgens wordt er voor de vrijwilliger door de secretaris een VOG aangevraagd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De betreffende vrijwilliger ontvangt vervolgens een e-mail van de Dienst Justis- Minsterie van Veiligheid en Justitie (justis@minvenj.nl). Dit is dus geen spookmail! Lees de betreffende e-mail goed door. Daarin staat vermeld op welke wijze je de VOG verder in kunt vullen/afronden. Na goedkeuring door het ministerie, ontvang je de VOG per post thuis. Aan het aanvragen van de VOG zijn geen kosten verbonden. Het is de bedoeling dat de VOG bij de secretaris van de vereniging wordt ingeleverd.

Aan iedereen die een e-mail ontvangt het verzoek zo snel mogelijk de procedure in gang te zetten en na ontvangst van de VOG deze zo snel mogelijk bij de secretaris in te leveren.

SC Bant gaat bijhouden van welke personen een VOG is ontvangen en voor welke personen, die in de loop van het seizoen actief worden bij de vereniging, een VOG moet worden aangevraagd etc. De komende tijd zal een opstartfase zijn, maar de bedoeling is dat we uiteindelijk uitsluitend trainers, leiders en vrijwilligers bij onze vereniging hebben die in het bezit van een VOG zijn.

Als je nog vragen hebt, word je verzocht contact op te nemen met het secretariaat van SC Bant (bestuurscbant@gmail.com).

 

Onze website sponsoren