• Verkiezing nieuwe clubnaam: Kies nu je top 3!

  Op veler verzoek hebben we besloten de verkiezing voor onze nieuwe clubnaam wat aan te passen. Er kan nu gekozen worden uit alle inzendingen. De complete lijst vind je hieronder. Je hebt tot woensdag 28 juli 12:00 uur de tijd om je top 3 in te sturen. Dit kan per mail naar creilbant@gmail.com. Vermeld onderaan de mail duidelijk je voor- en achternaam.

  Als bestuur en werkgroep hebben we – zoals eerder al herhaaldelijk gecommuniceerd tijdens o.a. de informatiebijeenkomsten – een voorkeur voor een naam waarin beide dorpen niet (te nadrukkelijk) voorkomen. Dit mede met het oog op mogelijke ontwikkelingen in de toekomst, maar ook omdat we vinden dat bij een nieuwe fusieclub eigenlijk ook een nieuwe naam hoort.

  Mogelijk volgt er een tweede stemronde als er geen duidelijke winnaar uit de bus komt.

  *Had je je favoriete naam al doorgegeven? Stuur dan alsnog je top 3. Mochten we niets meer van je horen, dan blijft je keuze als nr. 1 staan.

  --------

  Fenehuysen FC

  De Noordoostpolder was ooit de bodem van de Zuiderzee. Uit historisch onderzoek is gebleken dat er in de periode van 1100 tot 1400 meer dorpen en nederzettingen zijn geweest op eilanden in en in gebieden rond de Zuiderzee. Zo is er ook een verdronken dorp geweest in het noorden van de Noordoostpolder (niet ver van Bant en Creil), luisterend naar de naam Fenehuysen.

  Er zijn hier (na reconstructie van het landschap, raadplegen van bodemkaarten, satellietbeelden en historisch bronnenonderzoek) onder meer botresten, aardewerk en bakstenen gevonden.

  Onder het motto ‘geen toekomst zonder verleden’ is Fenehuysen FC een naam die onze fusieclub met trots kan dragen!

  --------

  Voetbalclub De Noppen '53
  De Noppen betreft de noppen onder de voetbalschoenen en linkt naar de NOP! Noppen is meervoud, wat een verwijzing is naar het meervoud aan dorpen dat bij de nieuwe fusieclub betrokken is. De naam slaat dus op zowel de voetbalsport als op onze polder.

  De toevoeging '53 verwijst naar de oprichtingsdatum van de oudste van onze twee verenigingen, wat mooi is want doordat ons gebied pas droogviel in 1942 is er nog niet heel veel historie in de Noordoostpolder.

  --------

  V.V. De Kwikstaarten
  Je hebt de gele kwikstaart en de witte kwikstaart, die allebei ook nog eens zwart als hun tweede kleur hebben – heel toepasselijk dus. Kwikstaarten zijn zeer beweeglijke en actieve vogels, wat ook gezegd kan worden van de spelers die voor onze nieuwe club uitkomen, althans: dat is het streven. De vogelsoort staat erom bekend over een ongelooflijke dosis aanpassingsvermogen te beschikken (dit hebben we als Creil-Bant ook laten zien). De meeste witte kwikstaarten leven rondom boerenerven en dorpsranden, de gele kwikstaart heeft een voorkeur voor open landbouwgebieden. Ze voelen zich dus thuis in onze eigen Noordoostpolder!

  --------

  Villasco '21
  Door de fusie van de voetbalverenigingen SC Creil en SC Bant wordt een langetermijnsamenwerking aangegaan door twee dorpen. Daarom is het mooi om deze samenwerking in de naam weer te geven/kracht bij te zetten.

  De naam Villasco is namelijk een combinatie van (een afgeleide van) twee Latijnse woorden: "villas", wat staat voor “dorpen” en "cooperante", wat staat voor samenwerking. De 21 staat voor het oprichtingsjaar. De naam Villasco '21 is een unieke naam voor een voetbalvereniging en de naam alleen al zorgt dat tegenstanders met knikkende knieën naar onze sportparken zullen afreizen!

  --------

  V.V. Polderpioniers
  Deze naam is gepast aangezien wij de twee eerste verenigingen uit de Noordoostpolder zijn die zijn gefuseerd. We zijn dus letterlijk aan het pionieren. De naam past bij onze keuze om niet af te wachten maar volop in te zetten op het behoud en het versterken van het voetbal in onze mooie polderdorpen. Tevens is deze naam ook een mooie link naar de ontstaansgeschiedenis van de Noordoostpolder. Het waren namelijk pioniers uit andere delen van Nederland die zich als eerste vestigden in de Noordoostpolder. Tenslotte staat het ook nog voor doorzettingsvermogen en lef: Polderpionier zijn betekende lange dagen vol zwaar werk: kilometers greppels en sloten graven met de hand. Je moest er wel tegen bestand zijn!

  Een alternatief zou zijn: VV de Pioniers.

  --------

  VV De Noordwesthoek
  Deze naam dekt naast Bant en Creil ook de volledige regio met de buurdorpen Espel en Rutten.

  --------

  Poldervogels
  Deze naam past erg goed bij de club omdat beide dorpen uit de polder komen.

  Tevens kunnen er ook onder deze naam in de toekomst mogelijk andere dorpen aansluiten.

  --------

  D-NOP (Staat voor: Dorpen Noordoostpolder)

  --------

  Finitor
  Finitor is het Latijnse woord voor horizon. Letterlijk en figuurlijk van toepassing op onze fusieclub.

  Letterlijk: De horizon is in onze Noordoostpolder een niet te missen onderdeel van het strakke landschap, het is bepalend voor de beleving van ons open en weidse leefgebied.

  Figuurlijk: Door samen te gaan werken en vervolgens te fuseren hebben we als beide dorpen onze horizon verbreed.

  *Naast horizon heeft finitor in het Latijn nog een tweede betekenis: die van landmeter. Zonder landmeters was onze Noordoostpolder nooit tot stand gekomen, laat staan dat we nu zouden voetballen op de bodem van de zee!

  **Een leuke bijkomstigheid is dat Tor het Duitse woord voor doelpunt is.

  -------

  Anatolios, wat letterlijk betekent: uit het oosten!
  De Bantenaren kwamen natuurlijk uit het oosten richting Creil voor de fusie!

  -------

  SBOV
  Samenwerking Brengt Ons Verder. De afkorting en te voeren clubnaam wordt dan SBOV. Deze naam bestaat nog niet, rolt makkelijk van de tong ("Kom op, SBOV!") en staat ook nog eens symbool voor de weg die we de afgelopen jaren samen zijn ingeslagen – én uiteraard voor de te volgen weg die we in de toekomst als club uit twee dorpen gaan afleggen! Met SBOV kiezen we niet voor een moeilijke en vergezochte naam, maar juist voor een korte en krachtige!

  -------

  Hathor FC
  Veel namen van clubs zijn ontleend aan de Griekse mythologie. Denk aan Ajax, Heracles, Hercules, Ceres, etc.

  Een leuke naam zou wellicht kunnen zijn: Hathor FC. Hathor is de moedergodin in de Egyptische mythologie, "moeder van de moeders" en "moeder van de goden" genoemd.

  -------

  V.V. SINA (Samen Is Niet Alleen). Er is al een voetballab in Beverwijk dat SINA heet, maar nog geen voetbalclub. De naam zelf behoeft geen verdere toelichting.

  -------

  V.V.N.C. '21 – Voetbal Vereniging Nova Clava 1921. De betekenis van Nova Clava is vrij vertaald ‘een nieuwe club’.

  -------

  V.V. Genee (spreek uit als GeenNee) refererend aan het vrijwel unanieme “ja” bij de uitslag van de stemming voor de fusie, alsmede aan de presentator van ‘De Oranjezomer’ welke een mooi bedrag voor onze fusieclub heeft binnen geharkt.

  -------

  V.V. SDC (Sterk Door Combinatie). We hopen door de samenwerking natuurlijk sterker te worden, sportief gezien. *Er zijn al wel twee verenigingen die zo heten, maar die komen niet uit de buurt.

  -------

  V.V. Synergia: Voetbal Vereniging Synergia. Het woord synergie is afgeleid van het Griekse synergia. Synergia is het oud-Griekse woord voor samenwerking. En synergie (meeropbrengst/meerwaarde die ontstaat bij het samengaan) hopen we te behalen!

  Synergia is een mooie stoere en toepasselijke naam.

  -------

  Football Creil Bant (FCB dus). Behoeft geen uitleg.

  -------

  FCBC
  Lekker kort, bekt lekker, je onthoudt het in één keer. Hier moet ook wel een mooi logo (een wapenschild) van te maken zijn. De clubkleuren hiervoor gebruiken, en blijven verwijzen naar ‘twee’ omdat het immers een fusieclub is uit twee dorpen. In de naam FCBC komt dat naar voren, en in naam als geheel is het ‘één’.

  -------

  Tivozi (i.p.v. tifosi). Staat voor: Tot ieders Vreugd Opgericht Zonder Individuen.

  -------

  VV CBS '21: de afkorting kent meerdere variaties: Combineren Belooft Sterkte, Combineren Brengt Sterkte, Combineren Biedt Sterkte, Combineren Belooft Samenwerken, Combineren Biedt Samenwerking.

  -------

  TMS: Together Makes Strong.

  -------

  NWN '21: De nieuwe naam moet ruimte bieden voor toekomstige ontwikkelingen, iets over de herkomst van de vereniging zeggen (waar komt onze club vandaan?) en nog niet bestaan. NWN is er nog niet als voetbalvereniging en voldoet aan de voorwaarden voor als er in de toekomst nog een club aanhaakt: Noord West Noordoostpolder '21 (uit 2021 dus).

  -------

  Suggestie voor nieuwe naam: BCC NOP. Staat voor Bant Creil Combinatie Noordoostpolder.

  -------

  BCC ’21. Bant Creil Combinatie, opgericht na de fusie in 2021.

  -------

  FC Demeter
  Hier waarom:

  Demeter was in de Griekse mythologie de godin van de landbouw. Wat onmiddellijk de gemene deler is tussen Bant & Creil. Demeter leerde de mensen zaaien en oogsten. Exact wat de besturen van Bant & Creil deden met de samenwerking tussen de jeugdelftallen. De oogst is deze fusieclub.

  Je zou ook kunnen zeggen

  Fusie

  Club 

  Door

  En

  Met

  Elkaar

  Ter

  Eenieders

  Recreatie

  -------

  Circum
  Dit betekent rond / ronde / rondom in het Latijns.

  Denk aan de bal, rondje bier, rondom onze gemeenschap/omgeving, volgende ronde voor de clubs samen, alles is rond voor de fusie, en het is oneindig qua vorm. 

  -------

  Incipias of Incipere

  = begin / beginnen in het Latijns.

  Een nieuw begin, maar ook: laten we beginnen!

  Bant en Creil zijn door het lot aan elkaar verbonden, vandaar mijn keuze voor de naam: Moira.

  Moira staat voor lotsbestemming. 

  -------

  Unum in unum
  we worden één / samen één in het Latijn.

  Qua fusie spreekt dat voor zich, maar ook als team en gemeenschap zijn we samen één.

  -------

  BC Noord: een geschikte nieuwe clubnaam omdat we uit het Noorden van de Noordoostpolder komen. BC betekent uiteraard Bant Creil.

  -------

  Wat hersenspinsels:

  Bodemklasse

  Polderboys

  VV Noord

  KOP van NOP

  KUS (Kracht Uit Samenwerking)

  --------

  De naam voor de nieuwe vereniging is: Creil-Bant
  Misschien niet heel erg origineel maar het dekt de lading volledig. Het is duidelijk voor iedereen om welke dorpen het gaat. En zo behoud je nog een klein stukje geschiedenis van hoe het was. Argument dat onder een nieuwe naam makkelijker een ander dorp kan aansluiten vind ik niet van toepassing. Wat de naam ook is, onder iedere naam kan iedereen lid worden van de vereniging.

  Als je onder een totaal andere naam verder gaat doet dat afbreuk aan je identiteit.

  -------

  DSV ’21. Door Samenwerking Vooruit (2021) vond ik een toepasselijke naam voor onze nieuwe club(Er zijn al wel twee andere clubs die ook DSV heten)

  -------

  Zwart-Geel-Wit. Misschien niet de meest originele naam, maar wel eentje die nauw verbonden is met de identiteit van de nieuwe vereniging én van de voorlopers ervan. Kortom, historisch verantwoord, no nonsense (past ook wel bij de mentaliteit van de polderbewoners) en duidelijk. Zwart-Geel-Wit, een vereniging waar pit in zit!

  -------

  FC Noorderring. Uitleg: De letterlijke verbinding tussen Bant en Creil!

  Een alternatief zou zijn: FC Noordring.

  -------

  Nopstars
  Een stoere naam voor een stoere club. En een stoere naam is meer dan terecht, want de samenwerking (eerst bij de junioren, later ook bij de senioren) en daarna de fusie getuigt van durf. De durf om stappen te zetten en vooruit te kijken. En daar hoort een naam met uitstraling bij: Nopstars! Een naam die bovendien ook duidelijk maakt waar we vandaan komen: uit de Noordoostpolder uiteraard!

  -------

  vv Alias'21
  Alias betekent ‘op andere wijze’ in het Latijn. En dat is hoe we met deze fusie het voetbal in onze beide dorpen gaan invullen.