• Vereniging  

    Het samenwerkingsverband Creil-Bant wordt bestuurd door de bestuursleden van de verenigingen SC Creil en SC Bant. Deze bestuurlijke afvaardiging wordt ondersteund door de werkgroep fusie Creil-Bant, die een belangrijke rol speelt op weg naar een algehele fusie tussen beide voetbalclubs.

    Momenteel wordt er gewerkt aan een beleidsplan seniorenvoetbal, terwijl het visiedocument over de juniorenafdeling in het voorjaar van 2020 is opgesteld. Eerder werd er al een privacybeleid opgesteld en een foto- en videoprotocol, dit in het kader van de zogeheten AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

  • Commissies

    Geen informatie

  • We zijn momenteel druk bezig met het vormen van verschillende commissies. Hierover later meer.