• Over SC Bant

  Sportclub Bant is de vereniging die al ruim 60 jaar de sport in ons dorp organiseert. Na 66 jaar actief te zijn geweest als omni sportvereniging met onderdelen zoals volleybal, tennis, gymnastiek, darts en jeu de boules, is de SC Bant vanaf 1 juli 2019 een vereniging voor voetbal en het Multifunctioneel centrum “De Akkers”.

  Het bestuur van Sportclub Bant:

  Voorzitter: Theo Vos, tel.: 06 – 53 25 17 69

  Secretaris: Gert-Jan Fokkema, tel.: 06 – 12 75 34 79

  Penningmeester: Matthé Roose, tel.: 06 – 30 26 41 27

  Bestuurslid technische zaken/ voetbal: Arjan Hoekstra, tel.: 06 – 18 08 64 48

  Bestuurslid facilitaire zaken/ MFC: Pascal Lunenborg, tel.: 06 – 53 30 88 61

  Organogram organisatie Sportclub Bant:

  Organogram SC Bant oktober 2019 Organogram

  Contactgegevens:

  Zuidwend 10, 8314 AA Bant

  E-mail: info@scbant.nl

  Kom kijken of neem contact op:

  Nieuwsgierig? Kom kijken op Sportpark “De Akkers”, of stuur een mailtje naar het secretariaat.

 • Ook in Bant wordt het de hoogste tijd om een club van 50 op te richten. In veel sportkantines komen we dit fenomeen al tegen. Wij willen daarom particulieren die SC Bant en het MFC de Akkers een warm hart toedragen vanaf nu ook de mogelijkheid bieden de club en/ of het gebouw te ondersteunen.

  Wie kunnen lid worden van de club van 50?

  Iedereen die de leeftijd heeft van 18 jaar en ouder. Het lidmaatschap geldt voor een periode van 3 jaar. Daarna zal het contract stilzwijgend verlengd worden voor 1 jaar. Opzegging van het contract dient, voor 1 juni, plaats te vinden per mail (naar: sponsoring@scbant.nl). Het is eigenlijk niet de bedoeling om op te zeggen natuurlijk.

  Hoe word ik lid?

  Jij kunt lid van de Club van 50 worden door het invullen van het inschrijfformulier (zie onderaan dit bericht) en deze ingevuld en ondertekend te mailen naar: sponsoring@scbant.nl of inleveren bij een van de leden van de commissie.

  Wat zijn de kosten?

  De kosten zijn, u raadt het al, € 50,- per jaar. Het lidmaatschap loopt graalijk van 1 juli – 30 juni. De factuur ontvangt u in juli van het betreffende jaar.

  Waar wordt het geld aan besteed?

  Elk lid van de Club van 50 mag en suggestie doen waar het geld aan besteed kan gaan worden. Een commissie van wijze mensen binnen SC Bant/ MFC de Akkers maken 3 voorstellen inclusief een bijbehorende begroting.

  Een te benoemen commissie bepaalt waar het geld aan besteed wordt. Jaarlijks zal er, ter verantwoording, een financieel overzicht/ verslag gemaakt worden van de bestedingen.

  Hoe worden de leden van de Club van 50 geïnformeerd? 

  De leden van de Club van 50 worden per mail op de hoogte gehouden van de gang van zaken. We starten op 1 juli 2019.

  Waar komt mijn naam te staan?

  Er komt een groot bord met 100 vakken waarop uw naam vermeld gaat worden. Dit kleurrijke bord wordt geplaatst op de wand van het clubgebouw, naast het ballenhok. Het bord zal dus opvallend aanwezig zijn op ons sportcomplex. Marius de Vries van Mijn Vormgever maakt hiervoor inmiddels een mooi ontwerp.

  Wat is het doel?

  SC Bant en MFC de Akkers een financiële steun in de rug te geven.

  Binnenkort gaat u zeker meer van dit initiatief horen. Elke straat of weg krijgt een rayonhoofd die u persoonlijk gaat benaderen. Rechtstreeks aanmelden wordt zeer gewaardeerd.

  Met vriendelijke groeten,

  Martijn Kramer, Monique Bouma, Henny Meilink en Fred Postma.

  Formulier Club van 50