Stand van zaken kunstgras Creil

Het zal u niet ontgaan zijn dat er de laatste tijd onrust is ontstaan over mogelijke gezondheidsrisico’s rond het gebruik van kunstgrasvelden. De gemeente Noordoostpolder heeft samen met SC Creil en andere voetbalclubs met kunstgras afgesproken dat eerst wordt gewacht tot de resultaten bekend zijn van het onderzoek van de RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Dit onderzoek focust zich op het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden en gezondheid. Actueel zijn nieuwe berichtgevingen afgelopen weekend in de media en conclusies die hieraan worden verbonden.

Voor de gemeente blijft echter de uitkomst van het RIVM-onderzoek bepalend. De verwachting is dat de resultaten van het onderzoek rond 15 december volgen. Het is jammer en verwarrend dat dit traject nu doorkruist wordt door persberichten met andere onderzoeken en interpretaties waardoor het lastig wordt in te schatten wat er feitelijk aan de hand is.

SC Creil wacht met de gemeente, en in lijn daarvan ook SC Bant, het onderzoek van de RIVM af en zal als de resultaten daar om vragen zo spoedig mogelijk handelen.

Onze website sponsoren