Ook samenwerking bij pupillen

Hoewel we midden in de zomerstop zitten, wordt er achter de schermen druk gewerkt aan de voorbereidingen op het nieuwe voetbalseizoen 2020-2021. Graag informeren wij jullie over de laatste ontwikkelingen.

 

Zoals jullie weten werken de beide besturen van SC Creil en SC Bant aan een verdere samenwerking van de beide verenigingen wat uiteindelijk zal moeten resulteren in een fusie. Omdat er formeel nog steeds sprake is van twee verenigingen moeten er allemaal constructies worden bedacht om de samenwerking formeel ook goed te regelen. Onlangs zijn we door de KNVB geïnformeerd met het verzoek nog een kritisch te kijken naar alle samenwerkingsvormen binnen onze verenigingen.

 

Om een en ander weer wat overzichtelijk te maken en de administratieve drukte terug te brengen, hebben de beide besturen besloten om naast de senioren en de junioren, nu ook de pupillen en het meisjes- en vrouwenvoetbal onder te brengen binnen het samenwerkingsverband Creil-Bant. In praktische zin heeft het onderbrengen van de pupillen en het meisjes- en vrouwenvoetbal in het samenwerkingsverband geen gevolgen. Aan de bestaande afspraken zoals het voetballen in eigen dorp (voor de pupillen) en de afspraken rond het meisjes- en vrouwenvoetbal wijzigt verder niets. De pupillen komen nu ook uit onder de naam Creil/Bant en voor het meisjes- en vrouwenvoetbal geldt dat zij uitkomen onder de naam RKO-Creil/Bant.

 

Zoals eerder aangegeven werken wij als besturen voortvarend aan de samenwerking. Hierbij zetten wij als besturen ons in om toe te werken naar een nieuwe vereniging in 2022. Mochten er in de tussentijd vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op. Geniet ondertussen nog even van de zomerstop/ zomervakantie en alvast veel succes in de voorbereidingen op het nieuwe seizoen 2020-2021.

Onze website sponsoren