Ledenvergadering 25 september a.s.

Beste leden,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Algemene ledenvergadering (ALV) op vrijdag 25 september a.s. om 20.00 uur in het MFC “de Akkers”.

Bijgevoegd vinden jullie de agenda.

N.B. In verband met de maatregelen die gelden ter voorkoming van de verspreiding van het Corona-virus, verzoeken we de leden en belangstellenden die naar de ALV willen komen om zich vooraf aan te melden via info@scbant.nl

Tot 25 september a.s.!

Agenda ALV 25-09-2020

Notulen ALV 20191125

Onze website sponsoren