Instemming met toekomstplan.

Instemming met toekomstplan.

Tijdens de ledenvergadering van woensdag 23 januari jl. hebben de leden ingestemd met het verder uitvoeren van het toekomstplan waarbij de onderdelen van SC Bant zelfstandig verder gaan. Op dit moment is SC Bant nog een omni-sportvereniging waarin het voetbal, volleybal, jeu de boules, darts en het multifunctioneel centrum “de Akkers” zijn ondergebracht. In de ledenvergadering op 23 januari jl. is door de leden besloten om de omni-sportvereniging op te heffen zodat de verschillende onderdelen als zelfstandige verenigingen verder kunnen.

Onderzoek toekomstscenario.

In de ledenvergadering van 18 juni 2018 werden er al diverse toekomstscenario’s voorgelegd aan de leden. Hierbij kreeg het bestuur de opdracht om het toekomstscenario uit te werken waarbij volleybal, jeu de boules en darts zouden worden verzelfstandigd en waarbij het voetbal en het MFC “de Akkers” overblijven in de SC Bant. Een werkgroep heeft de afgelopen maanden, met behulp van een externe begeleider van Sportservice Flevoland, dit toekomstscenario verder onderzocht. De resultaten van dit onderzoek werden op 23 januari tijdens de ledenvergadering gepresenteerd.

Sportverenigingen zelfstandig verder.

Uit het onderzoek werd duidelijk dat het de beste optie is als de sportverenigingen zelfstandig verder gaan. De leden konden instemmen met de resultaten van het onderzoek. Het bestuur kan nu de werkzaamheden oppakken zodat de afzonderlijke verenigingen voor de zomer van 2019 zijn opgericht. Hierbij gaan de darts en de jeu de boules verder als vriendenclubs. Voor het volleybal zal een nieuwe vereniging worden opgericht.

Onze website sponsoren