Foto: Goede opkomst en inbreng bij ALV voetbal

Goede opkomst en inbreng bij ALV voetbal

Bedankt voor jullie komst en inbreng bij de ALV voetbal

Vrijdagavond 2 november was de voetbalkantine goed gevuld met leden (jong en oud), trainers, leiders, vrijwilligers en andere belangstellenden voor de algemene ledenvergadering voetbal. Het voetbalbestuur is zeer blij met de goede opkomst en wil een ieder bedanken voor zijn en haar komst en inbreng die avond. Na anderhalf uur was het tijd voor gezelligheid en doorpraten aan de bar waar nieuwe initiatieven werden besproken. Deze avond geeft weer energie! Met elkaar willen we het goede behouden en verbeteren waar dit nodig is. Nieuwe ideeën en initiatieven zijn zeer welkom en moeten de ruimte krijgen. Binnenkort kunnen jullie een kort verslag van deze avond verwachten op de site.

Graag tot ziens op de sportvelden en in onze kantine!

Sportieve groet, het voetbalbestuur

 

Onze website sponsoren