ALV 18 JUNI 2018! Belangrijke info!

Beste leden,

Het algemeen bestuur van Sportclub Bant nodigt alle leden, ere-leden, bijzondere leden en donateurs uit voor de Algemene ledenvergadering van maandag 18 juni 2018 om 20:00 uur in  MFC “De Akkers” (zaal open 19:45)

Afgelopen 28 mei heeft er een ledenvergadering plaatsgevonden. Doel van die vergadering was onder meer om goedkeuring te krijgen van de leden op één van de voorgestelde toekomst scenario’s, welke gepresenteerd zijn door onze verenigingsondersteuner. Daarnaast was het doel om nieuwe bestuursleden te benoemen voor de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester (alle voor de duur van 1 jaar) voor het dagelijks bestuur. Dit laatste was en is noodzakelijk om ook voor volgend jaar sport in Bant te garanderen, anders gezegd om de sport in Bant in leven te houden. Helaas is dat niet gelukt omdat er geen kandidaten gevonden zijn. Er is daarom, en dit moet gezien worden als laatste strohalm, besloten om nog drie weken, te weten tot 18 juni door te draaien met het “oude” bestuur en op 18 juni nogmaals een ALV uit te roepen. Dat houdt in, dat wanneer er op 18 juni geen kandidaten zijn voor de invulling van de vrijgekomen bestuursfuncties, en let op: het gaat enkel over de functievervulling voor de duur van 1 jaar, het bestuur het opheffen van de vereniging in gang zal zetten wegens het gebrek aan bestuursleden.

Voor de vrij gekomen functie van penningmeester hebben zich inmiddels Jaquelien Koops en Gerrit-Jan de Boer kandidaat gesteld. Angela Huijben heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van ledenadministrateur.

Kandidaten voor de functie van voorzitter en secretaris kunnen zich tot 15 juni kenbaar maken bij de één van de volgende personen:

Afd. Voetbal

Albert Bijdevaate 06-53673295

Afd. Volleybal

Peter Huizinga 06-53416731

Afd. Darts

Marcel Hutten 06-38324271

Afd. Jeu de Boules

Hanjo de Groot 06-42108796

Exploitatie MFC

Marcel Hutten 06-38324271

Dagelijks bestuur

Vincent Paauw 06-57243131

functiebeschrijving voorzitter + secreataris

Agenda ALV 20180618

Toekomst scenario’s SC_Bant

Onze website sponsoren