• Jaarvergadering VVCB

  Beste leden, vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen,

  Hierbij willen we jullie van harte uitnodigen voor onze jaarvergadering van VVCB.
  We houden de jaarvergadering op maandagavond 7 november om 19:30 in de Ton in Creil. 

  De agenda voor de jaarvergadering en de notulen van de jaarvergaderingen van vorig jaar zijn als bijlage toegevoegd bij dit bericht. 

  Mochten er voorafgaand aan de jaarvergadering vragen zijn dan kunt u die mailen naar bestuur@creilbant.nl
  We hopen jullie allemaal te zien op 7 november. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn dan horen we dit graag.

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur VVCB