Foto: Privacybeleid en richtlijnen maken foto’s en video’s

Privacybeleid en richtlijnen maken foto’s en video’s

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens heeft voor sportverenigingen nogal wat consequenties. Als SC Bant (en SC Creil) hebben we hierop ingespeeld door twee documenten op te stellen. Het eerste is het Privacybeleid (2019-2025), dit beleid omvat alle richtlijnen die we bij SC Bant hanteren om de persoonsgegevens van onze leden zoveel mogelijk te beschermen. Het tweede document is het zogenoemde Foto- en videoprotocol (2019-2025), hierin is op een rijtje gezet welke voorwaarden er gelden voor het maken van beeldopnames binnen onze vereniging. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de ingevoerde wetgeving.

Het verdient beslist uw/jouw aandacht om beide documenten eens goed door te lezen!

Privacybeleid SC Bant en SC Creil 2019-2025

Foto- en videoprotocol SC Bant en SC Creil 2019-2025

Onze website sponsoren