Verslag ALV & nieuwsbrief nr. 3 online

Op 18 juni 2018 is de ledenvergadering (ALV) gehouden. Tijdens deze vergadering hebben de leden twee nieuwe bestuursleden benoemd en is een besluit genomen over de toekomstscenario van Sc Bant.

Hieronder vindt u het verslag van de ledenvergadering, de gehouden presentatie over de toekomstscenario’s en de nieuwsbrief nummer 3.

Notulen ledenvergadering 18 juni 2018

Presentatie toekomstscenario’s

Nieuwsbrief 2018 Sportclub Bant nr 3

Onze website sponsoren