Nieuwe datum ALV SC Bant

Nieuwe datum Algemene leden vergadering SC Bant.

Voor maandag 26 november 2018 stond de Algemene leden vergadering (ALV) van onze vereniging gepland. Het bestuur heeft echter besloten om deze ALV te laten vervallen. Dit heeft te maken met het uitwerken van het toekomst scenario van onze vereniging. Zoals u ongetwijfeld weet hebben de leden in de laatste ALV besloten om het bestuur de opdracht te geven een toekomst scenario voor onze vereniging verder uit te werken. Na de zomervakantie is een stuurgroep hiermee aan de slag gegaan. Hoewel er inmiddels veel werk is verzet door deze stuurgroep, lukt het niet om op 26 november a.s. al een definitief voorstel voor te leggen aan onze leden. Het bestuur wil graag een uitgewerkt voorstel aan de leden voorleggen en heeft daarom besloten de ALV van 26 november a.s. te laten vervallen.

Als nieuwe datum voor de ALV is woensdag 23 januari 2019 om 20.00 uur gepland. Verzoek is om deze datum alvast te noteren in uw agenda!!!

Onze website sponsoren