Informatieavond samenwerking SC Creil en SC Bant

Beste vrienden van SC Creil en SC Bant,

Sinds het seizoen 2014/2015 werken de voetbalclubs SC Creil en SC Bant samen met hun juniorenteams. Er is gekozen voor deze samenwerking omdat beide verenigingen inzien dat voor een duurzame voetbaltoekomst in beide dorpen een partnerschap noodzakelijk is. Een bundeling van de krachten leidt bovendien tot een jeugdafdeling die meer te bieden heeft.

De samenwerking is begonnen met een gemengd team bij de B-junioren (JO17) en op dit moment voetballen de JO15 t/m JO19 onder de gezamenlijke vlag (ST Creil-Bant). Deze jeugdteams spelen afwisselend in beide dorpen.

Vanaf komend seizoen gaan er jongens vanuit de JO19 doorstromen naar de senioren, waardoor ze een keuze moeten gaan maken voor één van beide verenigingen. De komende jaren zullen spelers die al jarenlang samenspelen eveneens voor deze keuze komen te staan. Beide besturen achten dit niet wenselijk en zijn gaandeweg tot de conclusie gekomen dat uitbreiding van de samenwerking naar de seniorenteams een logische vervolgstap zou zijn.

Een samenwerking op seniorenniveau op soortgelijke wijze als nu al bij de junioren gebeurt is mogelijk voor de periode van 3 tot 5 jaar. Volgens de KNVB-regels moet er daarna tot een fusie worden overgegaan. Daar willen we nu echter geen beslissing over nemen. Het aangaan van een samenwerking op seniorenniveau geeft inzicht in de kans van slagen van zo’n eventuele fusie, vervolgens kan er alsnog worden besloten of een fusie een reële optie is.

Tenslotte zijn we tot de opvatting gekomen dat we de JO9, JO11 en JO13 (de pupillenteams) in hun eigen dorp willen laten voetballen.

Naar aanleiding van bovenstaande willen wij je graag uitnodigen voor een informatieavond. Op donderdag 26 januari zal deze tegelijkertijd in Creil en in Bant voor respectievelijk de SC Creil- en SC Bant-leden worden gehouden. Wij hopen uiteraard op een hoge opkomst! Overigens zijn niet alleen leden welkom, maar ook vrijwilligers, sponsors en anderen die de clubs een warm hart toedragen. Mocht je van tevoren al een vraag willen indienen, dan kun je die sturen naar bestuur@sccreil.nl of scbantvoetbal@gmail.com. De schriftelijk gestelde vragen worden tijdens de informatieavond behandeld. Tijdens de avond zelf is er natuurlijk ook volop de gelegenheid tot het stellen van vragen en om je mening te geven.

Tot 26 januari, om 20.45 uur staat de koffie klaar!

Met sportieve groet,

De besturen van SC Creil en SC Bant

Onze website sponsoren