ALV afdeling voetbal: 14 november

Op maandagavond 14 november 2016 om 20.00 uur is de ALV afdeling voetbal. U bent van harte welkom.

Het bestuur van de afdeling voetbal nodigt de leden uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op maandag 14 november 2016.

Aanvang:      19.30 uur
Locatie:         MFC de Akkers

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen vorige jaarvergadering
  3. Mededelingen / ingekomen stukken
  4. Jaarverslag vorige vergadering
  5. Jeugdvoetbal
  6. Seniorenvoetbal
  7. Afscheid leiders / trainers
  8. Vrijwilligerswerk
  9. Rondvraag
  • Sluiting

De afdeling voetbal hoopt van harte u te mogen verwelkomen.

Namens het bestuur,

Albert Bijdevaate  (voorzitter)

Onze website sponsoren